Jonas Rosengren

Delägare, Advokat

Mobil: +46 (0)733-774 170 Direkt: +46 (0)10-20 222 70 Jonas Rosengren på LinkedIn

Jonas Rosengren är specialiserad inom internationell tvistlösning och kommersiella avtal, med särskild tonvikt på energi, tillverkning, sjöfart och transport. Han har betydande erfarenhet av domstolsförfaranden samt som ombud och skiljeman i svenska och internationella skiljeförfaranden. Han rankas bland Sveriges ledande advokater inom shipping av Chambers & Partners Europe och Legal 500.

Verksamhetsområden

  • Tvistlösning
  • Sjöfart, transport & offshore
  • Bolagsrätt & kommersiella avtal

Erfarenhet

Vinge 2000-2016, delägare 2008-2016
Sinclair Roche & Temperley, London 2000
Vinge London 1999-2000
Tingstjänstgöring 1997-1998

Utbildning

Diploma in International Commercial Arbitration, DipICArb, Chartered Institute of Arbitrators, 2009
London School of Economics, Master of Laws, LL M, 1999
Göteborgs universitet, jur kand och högskoleexamen i företagsekonomi 1997
Nordiskt Institutt for Sjörett, Oslo universitet 1996

Övriga meriter

Fellow of the Chartered Institute of Arbitrators, London (FCIArb)
Styrelseledamot i Svenska Sjörättsföreningen
Föreläsare i svensk – och engelsk avtalsrätt vid Göteborgs universitet

Publikationer

Karnov, Kommentar till sjölagen, 2015-
Etikregler i internationella skiljeförfaranden, InfoTorg Juridik (maj 2015, med Silvia Dahlberg)
Utvecklingslinjer i internationella skiljeregler (December 2014, med Silvia Dahlberg)
Contract Interpretation in International Arbitration, Journal of International Arbitration, 2013, 1-16.
Medredaktör Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender (ND)

Omnämnanden

“Jonas Rosengren … focuses his practice on dispute resolution and is known as a “genius” and “very good lawyer who is very bright and talented.” He has a broad shipping practice covering both wet and dry matters and is also well versed in working on loss of goods and damages claims.”  – Chambers Europe 2017

”Jonas Rosengren is the head of department and is an outstanding practitioner for both wet and dry shipping law, focusing primarily on international dispute resolution and international arbitration. Sources call him  the expert in Sweden for limitation of liability,” while clients appreciate him as ’a very skilled, very clever lawyer who is very friendly and pleasant.’”
– Chambers Europe 2016

Jonas Rosengren is described by sources as ’one of the sharpest shipping minds in the market.’ He is an expert on contentious and contractual matters arising in the shipping and transport industries.
– Chambers Europe 2015