Raoul Svensson

Delägare, Advokat

Mobil: +46 (0)733-774 131 Direkt: +46 (0)10-20 222 31 Raoul Svensson på LinkedIn

Raoul Svensson har under drygt 30 år biträtt näringslivet och dess ägare med affärsjuridisk rådgivning, företrädesvis inom skatte- och bolagsrätten. Den huvudsakliga verksamheten består av biträde i samband med omstruktureringar, generationsväxlingar och skatteprocesser. Vidare har Raoul Svensson styrelseuppdrag i flera bolag.

Verksamhetsområden

  • Skatt
  • Bolagsrätt & kommersiella avtal

Erfarenhet

Delägare, Advokatfirman Vinge 1990-2016
Delägare, Vinge Grosskopf Skattekonsulter 1988-1990
Första Sparbanken 1988
HBH Consultants 1985-1988
Skatteverket 1981-1985

Utbildning

Göteborgs universitet, jur kand, 1992
Högre kurs i skatterätt, Handelshögskolan i Göteborg, 1987
Företags- och förvaltningsrättslig linje, Göteborgs universitet, 1981