Kriget i Ukraina – EU:s handelspolitiska stöd

EU-kommissionen lämnade i slutet av april ett förslag om att stötta Ukraina genom att ta bort ekonomiska handelshinder. Den föreslagna förordningen innebär en ytterligare handelsliberalisering i förhållande till unionens och Ukrainas tidigare frihandelsavtal och utgörs i huvudsak av följande tre åtgärder; Upphävande av alla tullar för industriprodukter, frukt & grönsaker samt jordbruksprodukter som omfattas av […]

Välkommen på webbinarium om förslag till effektivare rättsmedel för offentliga upphandlingar!

Den 22 april 2022 håller WERKS Advokater ett kostnadsfritt webbinarium, där Gabriella Fossum Gunnarsson, advokat och specialist inom offentlig upphandling, kommer att gå igenom: de utökade sanktions- och utredningsmöjligheterna som föreslås för Konkurrensverkets tillsyn över upphandlingslagarna, samt förslaget till en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar, vilket bl.a. innefattar skyndsamhetskrav, preklusionsfrister samt ändrade tidsfrister. För att […]

Sofia Sandholm – nätverksledare och kursledare hos JUC

Vår entreprenadrättsspecialist Sofia Sandholm kommer från och med i höst att vara nätverksledare i JUC:s nätverk för tvistehantering i bygg- och entreprenadprojekt, tillsammans med Zakarias Lindqvist hos Terra Advokat. I nätverket kan du som arbetar som projektledare, byggkonsult, ingenjör, advokat eller liknande träffa andra likasinnande i ett professionellt forum och där utbyta erfarenheter och få […]

På upphandlingsfronten alltid något nytt – förändrade rättsmedel inom upphandlingsområdet?

Under senare tid har det lagts fram två nya lagförslag som syftar till att effektivisera överprövningsprocessen respektive Konkurrensverkets tillsyn av upphandlingslagarna, vilka kan förväntas få stor praktisk betydelse. Beträffande effektiviseringen av överprövningsprocessen föreslås bland annat följande ändringar i upphandlingslagarna: Ett skyndsamhetskrav för handläggningen av överprövningar i domstol. Preklusionsfrister i förvaltningsrätt och kammarrätt, dvs. tidsfrister inom […]

AMA AF 21 – vad innebär nyheten i praktiken?

Vi är inne i en tid av förändringar på entreprenadrättens område. AMA AF med tillhörande råd och anvisningar utkom i ny utgåva vid årsskiftet. Enligt Svensk Byggtjänst innehåller AMA AF 21 mer än 300 ändringar i koder, rubriker och innehåll. Det återstår dock att se hur stort genomslag just AMA AF 21 får i praktiken. […]

Natalie Bäck ny Managing Partner för WERKS Advokater

Natalie Bäck har utsetts till ny Managing Partner och verkställande direktör för WERKS Advokater. Natalie är advokat sedan 2017 och delägare på WERKS sedan 2021. Hon är specialiserad på företagsöverlåtelser (M&A), kommersiella avtal och fastighetstransaktioner. Sedan hon anslöt till WERKS under 2018 har Natalie varit ansvarig för att bygga upp byråns verksamhet inom M&A. – […]

Välkommen på webbinarium om de nya förenklade upphandlingsreglerna!

Den 1 februari 2022 börjar nya förenklade regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden att gälla. Den 6 december håller WERKS Advokater därför ett webbinarium, där Gabriella Fossum Gunnarsson, advokat och specialist inom offentlig upphandling, kommer att gå igenom hur dessa nya regler påverkar eller kan komma att påverka dina offentliga affärer. På webbinariet kommer Gabriella […]

Sofia i World of Property

Det byggs för fullt runt om i landet just nu, inte minst i Göteborgsområdet. På World in Property kan du läsa en intervju med WERKS Sofia Sandholm, där hon berättar om sitt arbete inom entreprenadrätt och ger sin syn på vad ett bra juridiskt stöd i ett byggprojekt egentligen innebär.