WERKS har företrätt säljarna i samband med överlåtelsen av Kontek till Visma

WERKS har haft glädjen att företräda säljarna av Kontek, ett välrenommerat specialistbolag som erbjuder molnbaserade lösningar och tjänster inom bl.a. lönehantering, vid överlåtelsen av bolaget till IT-koncernen Visma. Konteks verksamhet kommer även i fortsättningen att bedrivas under eget namn inom Visma-koncernen. Läs mer om affären här. Ansvarig från WERKS var Natalie Bäck, 0733-773 112, natalie.back@werks.se.  

Idag presenterades den största arbetsrättsliga reformen i modern tid

Den 7 juni 2021 presenterade Regeringen den s k ”LAS-utredningen” som innehåller viktiga förändringar av arbetsrätten. Förslaget kallas den största reformen på arbetsmarknaden i modern tid och föreslås träda i kraft den 30 juni 2022. Undantag kan göras genom kollektivavtal men förslaget innebär i korthet följande. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida byts ”saklig grund ”ut […]

WERKS förstärker med stjärnvärvningar

WERKS välkomnar advokaterna Gabriella Fossum Gunnarsson och Sofia Sandholm, som kommer att förstärka byråns erbjudande inom offentlig upphandling, internationell handel och entreprenadrätt. Gabriella Fossum Gunnarsson är specialiserad inom offentlig upphandling och offentlig rätt. Gabriella kommer att ansvara för att leda och fortsätta utveckla WERKS verksamhet inom dessa områden. Genom Gabriellas mångåriga erfarenhet av tullrätt, såväl […]

WERKS är rådgivare i samband med överlåtelse av 3 900 kvm lokalyta i anrik fastighet i Göteborg

WERKS Advokater har nyligen varit rådgivare åt säljarna i samband med överlåtelsen av 3 900 kvm av fastigheten på Celsiusgatan 10 i Göteborg till Skandia Fastigheter. I den gamla fina tegelbyggnaden, där det just nu pågår en totalrenovering för Donnergymnasiet och Academedia, har Aspelin Ramm Fastigheter tillsammans med AF Projektutveckling utvecklat lokalerna från ett klassiskt varvskontor […]

Attrahera rätt kunskap för att skapa tillväxt

Onsdagen den 28 april kl. 15.00 – 16.15 håller StyrelseAkademien Västsverige ett digitalt event på temat ”Attrahera rätt kunskap för att skapa tillväxt”. Eventet är i första hand riktat mot ägare, styrelserepresentanter samt VD/ledning, men även mot HR-chefer och investerare som ser kunskapsförsörjning som en utmaning. Två av föreläsarna är WERKS Josephine Fremling och Natalie […]

WERKS har företrätt säljarna vid försäljning av MMT

WERKS har företrätt säljarna vid försäljning av MMT till Ocean Infinity. MMT och Ocean Infinity är två världsledande företag inom shipping och affären kommer att stärka och bredda verksamheternas utbud inom detta segment ytterligare . MMT kommer att fortsätta att verka under varumärket MMT även framgent. Läs mer om affären här. Ansvarig från WERKS var Natalie Bäck, […]

Har du personal som arbetar i Sverige men som bor utomlands?

Under 2020 kom en rad nyheter som berör personal utstationerad i Sverige. Här följer därför en snabbgenomgång. Från och med den 1 januari 2021 gäller inte längre den skatterättsliga så kallade 183-dagarsregeln när det är fråga om uthyrning av arbetskraft. 183-dagarsregeln innebär i korthet att en person som bor utomlands är undantagen svensk beskattning om […]