De svenska jämkningsreglerna strider mot EU-rätten

De svenska jämkningsreglerna strider mot EU-rätten. Det står klart efter att EU-domstolen meddelat dom den 26 november 2020 i mål C-787/17. I Sverige har fastighetsägare kunnat bli skyldiga att återbetala tidigare ägares avdragna investeringsmoms. EU-domstolen menar att en sådan jämkning av tidigare avdragen investeringsmoms inte kan göras av någon annan än den som faktiskt har […]

WERKS breddar sitt erbjudande

Josephine Fremling, advokat specialiserad på arbetsrätt och skatterätt, har anslutit till WERKS. Rekryteringen av Josephine innebär att WERKS breddar sitt erbjudande till att innefatta rådgivning inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Arbetsrätten är ofta tätt sammankopplad med företagsöverlåtelser, som redan är en viktig del av WERKS verksamhet. Det känns således som ett bra komplement att kunna erbjuda […]

Frukostwebbinarium om skiljeavtal och edition

Torsdagen den 15 oktober håller WERKS Rasmus Josefsson ett frukostwebbinarium om skiljeavtal och edition i skiljeförfaranden, tillsammans med Daria Kozlowska-Rautiainen från Stockholms universitet. Under webbinariumet kommer Rasmus och Daria att diskutera vilka överväganden som är viktiga att göra vid upprättandet av ett effektivt skiljeavtal samt vilka fallgropar som bör undvikas. Därtill kommer att diskuteras hur edition hanteras […]

Natalie Bäck – Ny delägare på WERKS

Natalie Bäck, specialiserad inom privat M&A och fastighetstransaktioner, har valts in som delägare vid WERKS Advokater med tillträde den 1 januari 2021. – Natalie är redan en etablerad rådgivare som är mycket uppskattad bland våra klienter. Hon är också en väldigt omtyckt kollega. Vi ser Natalie som en viktig del i den fortsatta utvecklingen av […]

WERKS förstärker inom internationell tvistlösning

Rasmus Josefsson har börjat hos WERKS. Rasmus är specialiserad på tvistlösning med inriktning mot svenska och internationella skiljeförfaranden. Han har erfarenhet av att företräda klienter i tvister inom många olika områden och har särskild erfarenhet av tvister med immaterialrättslig anknytning. Därtill är Rasmus en aktiv författare och föreläsare inom det processrättsliga området, han är bl.a. […]

WERKS har biträtt Adnavem i sin största finansieringsrunda hittills på cirka 4 MUSD

Adnavem, som digitaliserar inköp av containerfrakter samt gör transportörer mer tillgängliga och processer mer automatiserade, har stängt sin hittills största finansieringsrunda med två nya investerare ombord. Bolaget kan nu expandera och fortsätta på sin resa att förändra en traditionellt manuell bransch. Under juli månad stängde Adnavem sin största finansieringsrunda hittills på cirka 4 MUSD. De […]

WERKS har biträtt Trenum vid förvärv av fastigheter med hyresrätter avsedda för unga

Trenum har förvärvat fastigheterna av det allmännyttiga bostadskooperativet Bokoops projektorganisation. Affären uppgår till ett totalt värde om cirka en kvarts miljard kronor. Alla lägenheter i fastigheterna kommer att upplåtas med förtur för unga vuxna och förmedlas via kommunala köer. Enligt Marcus Hansson, vd på Trenum, görs investeringen på affärsmässiga grunder samtidigt som det är ett […]

Covid-19 – Påverkan på internationell handel

Werks är medlemmar i Greenlane, ett internationellt nätverk för jurister med inriktning på tull och internationell handel. Tillsammans har vi sammanställt en unik översikt över de mest relevanta åtgärderna i medlemsländerna, gällande tull, punktskatter och internationell handel, tagna av EU och nationella myndigheter (fram t.o.m. 5 maj 2020). Vill ni ta del av rapporten; kontakta […]