Välkommen på webbinarium om de nya förenklade upphandlingsreglerna!

Den 1 februari 2022 börjar nya förenklade regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden att gälla. Den 6 december håller WERKS Advokater därför ett webbinarium, där Gabriella Fossum Gunnarsson, advokat och specialist inom offentlig upphandling, kommer att gå igenom hur dessa nya regler påverkar eller kan komma att påverka dina offentliga affärer. På webbinariet kommer Gabriella […]

Sofia i World of Property

Det byggs för fullt runt om i landet just nu, inte minst i Göteborgsområdet. På World in Property kan du läsa en intervju med WERKS Sofia Sandholm, där hon berättar om sitt arbete inom entreprenadrätt och ger sin syn på vad ett bra juridiskt stöd i ett byggprojekt egentligen innebär.  

Äntligen!

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har nu klargjort att förmånstullar kan beaktas vid beräkningen av en tullskuld som har uppkommit till följd av bristande efterlevnad av tullagstiftningen och att detta gäller även om gäldenären inte är deklarant. HFD slog samtidigt också fast att Tullverket inte är behörig beskattningsmyndighet för beslut om mervärdesskatt vid import om det vid […]

Ny lag om visselblåsning träder i kraft den 17 december 2021

Riksdagen beslutade den 29 september 2021 om en ny visselblåsarlag som träder i kraft i december i år. Den nya lagstiftningen bygger på EU:s visselblåsardirektiv som medlemsländerna i EU ska ha implementerat senast den 17 december 2021. Skyldigheten att inrätta visselblåsarfunktioner är planerad att inrättas stegvis under perioden juli 2022 till december 2023. Fler personer […]

Internationell handel – ett starkt växande rättsområde

EU:s tullagstiftning har bara några år på nacken och reglerna för den internationella handeln påverkas direkt av det världspolitiska läget, vilket gör att de är i ständig förändring. Det händer mycket inom detta område och regelverket är både omfattande och komplext. Eftersom det kan leda till betydande kostnader att göra fel i sin import- och […]

Risk för cementbrist i entreprenader

Högsta domstolen beslutade den 25 augusti 2021 att inte meddela prövningstillstånd för Cementas överklagande. Byggbranschen ser nu en risk för att vi inom en relativt snar framtid kommer att drabbas av brist på cement. Denna risk bör analyseras inom ramen för ingångna entreprenadavtal och beaktas inför ingående av nya. Mark- och miljödomstolen beslutade i juli […]

WERKS har företrätt säljarna i samband med överlåtelsen av Kontek till Visma

WERKS har haft glädjen att företräda säljarna av Kontek, ett välrenommerat specialistbolag som erbjuder molnbaserade lösningar och tjänster inom bl.a. lönehantering, vid överlåtelsen av bolaget till IT-koncernen Visma. Konteks verksamhet kommer även i fortsättningen att bedrivas under eget namn inom Visma-koncernen. Läs mer om affären här. Ansvarig från WERKS var Natalie Bäck, 0733-773 112, natalie.back@werks.se.  

Idag presenterades den största arbetsrättsliga reformen i modern tid

Den 7 juni 2021 presenterade Regeringen den s k ”LAS-utredningen” som innehåller viktiga förändringar av arbetsrätten. Förslaget kallas den största reformen på arbetsmarknaden i modern tid och föreslås träda i kraft den 30 juni 2022. Undantag kan göras genom kollektivavtal men förslaget innebär i korthet följande. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida byts ”saklig grund ”ut […]

WERKS förstärker med stjärnvärvningar

WERKS välkomnar advokaterna Gabriella Fossum Gunnarsson och Sofia Sandholm, som kommer att förstärka byråns erbjudande inom offentlig upphandling, internationell handel och entreprenadrätt. Gabriella Fossum Gunnarsson är specialiserad inom offentlig upphandling och offentlig rätt. Gabriella kommer att ansvara för att leda och fortsätta utveckla WERKS verksamhet inom dessa områden. Genom Gabriellas mångåriga erfarenhet av tullrätt, såväl […]