WERKS har företrätt säljarna vid försäljning av MMT

WERKS har företrätt säljarna vid försäljning av MMT till Ocean Infinity. MMT och Ocean Infinity är två världsledande företag inom shipping och affären kommer att stärka och bredda verksamheternas utbud inom detta segment ytterligare . MMT kommer att fortsätta att verka under varumärket MMT även framgent. Läs mer om affären här. Ansvarig från WERKS var Natalie Bäck, […]

Har du personal som arbetar i Sverige men som bor utomlands?

Under 2020 kom en rad nyheter som berör personal utstationerad i Sverige. Här följer därför en snabbgenomgång. Från och med den 1 januari 2021 gäller inte längre den skatterättsliga så kallade 183-dagarsregeln när det är fråga om uthyrning av arbetskraft. 183-dagarsregeln innebär i korthet att en person som bor utomlands är undantagen svensk beskattning om […]

WERKS fortsätter att växa!

Vi avslutar första veckan på det nya året med att välkomna vår nya kollega Lisa Kristensson. Lisa har erfarenheter inom arbetsrätt, transaktioner, kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt och kommer att fortsätta jobba inom dessa områden framöver. Hon kommer närmast från PwCs legala avdelning i Göteborg. Vi är väldigt glada över att Lisa har anslutit till WERKS […]