WERKS har företrätt säljarna vid försäljningen av Flex Applications

WERKS företrädde säljarna vid överlåtelsen av Flex Applications till Visma. Flex Applications, som är ett av Nordens ledande programvaruföretaget inom HR och lön, har förvärvats av mjukvarubolaget Visma och fortsätter därmed sin tillväxtresa med en ny ägare. Bolaget kommer framgent att drivas självständigt under eget namn. Ansvarig från WERKS var Natalie Bäck. Läs mer om […]

WERKS söker sommarnotarier till sommaren 2023

Inför sommaren 2023 söker vi juriststudenter som är intresserade av att under ca sex veckor prova på livet på en affärsjuridisk byrå. Som sommarnotarie får du chansen att utföra varierande arbetsuppgifter inom våra olika verksamhetsområden och får tack vare detta en unik inblick i hur det är att arbeta som biträdande jurist på en mindre […]

Omfattande förändringar av bostadsrättslagen från och med den 1 januari 2023

Från och med den 1 januari 2023 kommer omfattande ändringar av bostadsrättslagen att träda i kraft. Ändringarna innebär bl.a. skärpta krav vid utformningen av förhandsavtal och upplåtelseavtal. Lagändringarna behöver därför beaktas av alla parter vid försäljning och upplåtelse av nyproducerade bostadsrättslägenheter, d.v.s. bostadsutvecklare, fastighetsmäklare, bostadsrättsföreningar och bostadsrättsköpare. Kortfattat följer ett urval av ändringarna för respektive avtalstyp: […]

Jonas Rosengren blir tilldelad von Materns premium 2022

WERKS är stolta att meddela att Jonas Rosengren, en av våra advokater tillika delägare, har blivit tilldelad von Materns premium, ett pris med syfte att främja juridiskt författarskap i Sverige. Jonas, som varit delaktig i författandet av flera juridiska publikationer och har sin specialistkompetens inom sjörätt och internationell tvistlösning, kommer att ta emot priset av Juridiska […]

WERKS har företrätt Aspelin Ramm vid förvärv av två fastigheter

WERKS biträdde Aspelin Ramm i sitt förvärv av två fastigheter belägna i Gamlestaden i Göteborg från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB). Förvärvet avsåg den andra halvan av kontorsfastigheten Gamlestaden 2:5, som tidigare ägdes till lika delar av Aspelin Ramm och SBB och som från början var platsen där SKF tillverkade sina kullager, samt fastigheten Gamlestaden 2:8, […]

Nya arbetsrättsliga regler fr.o.m den 1 oktober 2022

Från och med den 1 oktober 2022 började flera nya arbetsrättsliga regler att tillämpas. Våra specialister inom arbetsrätt, Josephine Fremling och Lisa Kristensson, har därför tagit fram en sammanfattad lista över de viktigaste förändringarna i korthet. Josephine och Lisa ger även lite tips och råd kring vad som är bra för arbetsgivare att tänka på […]

WERKS ökar sin kompetens inom skiljerätt och sjörätt

Vi är glada att kunna välkomna Robin Eliasson till WERKS Advokater. Robin är specialiserad på tvistelösning samt sjörätt och har arbetat med kommersiella tvister inom ett brett spektrum av industrisektorer, inklusive bygg, tillverkning och transport. Hans tidigare erfarenhet av arbete till sjöss som föregick hans juridiska karriär kommer att vara av stort värde för byråns sjöfarts- […]