WERKS har företrätt säljarna vid försäljningen av Promosoft

WERKS har, tillsammans med Censor M&A, företrätt säljarna vid försäljningen av Promosoft till IMI Supply Chain Solutions. Promosoft har specialiserat sig på att adressera utmaningarna inom lagerstyrning och inköpsplanering och  genom förvärvet kommer IMI att stärka sitt erbjudande inom dessa områden. Ansvariga från WERKS var John Hofmann och Natalie Bäck. Läs mer om affären här.

Välkommen till WERKS välgörenhetsevent till förmån för Barncancerfonden den 15 november 2023

Alla advokater behöver utbildningstimmar och året närmar sig sitt slut. Slå två flugor i en smäll – samla obligatoriska utbildningstimmar och bidra till Barncancerfondens viktiga arbete! Dagen inleds med att WERKS bjuder på lunch för att därefter övergå till föreläsningar. Föreläsningarna berättigar deltagaren till fyra utbildningstimmar. Vid ca 17.30 följer mingel med bubbel och lättare […]

Nya delägare hos WERKS

Vi är glada att meddela nya tillskott till WERKS delägarkrets. Från och med den 1 juni 2023 tillträder Jörgen Sköld som delägare hos WERKS och stärker därmed byråns omfattande kompetens inom sjöfart, transport och offshore. Jörgen är en mycket etablerad rådgivare inom området och har tidigare varit delägare vid Morris Law. Gabriella Fossum Gunnarsson tillträder […]

Vad händer med Entreprenadindex?

SCB kommer inte längre verka som producent av Entreprenadindex vilket innebär nya utmaningar för entreprenadbranschen. WERKS Advokater redogör nedan för avvecklingsbeslutet och framtidsutsikterna gällande indexets fortlevnad. Statistiska Centralbyrån (SCB) fattade nyligen beslut om att avveckla flera uppdragsindex, inklusive Entreprenadindex. Tidpunkten för beslutet kunde knappast ha varit sämre, vilket har väckt stort missnöje och oro inom […]

Importmoms = straffskatt?

I en nypublicerad artikel i den digitala tjänsten Tidningen Näringslivet får bl.a. WERKS medarbetare Gabriella Fossum Gunnarsson komma till tals vad gäller problematiken kring den så kallade inlåsningseffekten av importmomsen, ett ämne som Gabriella mer eller mindre dagligen kommer i kontakt med i sitt arbete. I artikeln uttrycker flera olika parter sitt missnöje med importmomsen […]