WERKS var rådgivare i försäljningen av Piktiv AB till Generate Group

WERKS var under 2023 legal rådgivare till Piktiv AB:s ägare i försäljningen av Piktiv till Generate Group. En transaktion som nu är publik. Piktivs grundare kommer att vara kvar i bolaget och driva den framtida utveckling tillsammans med Generate Group. Ansvariga från WERKS var Natalie Bäck och Vendela Lindström. Läs mer om affären här och här.

WERKS har företrätt Logistic Contractor vid försäljning av logistikfastighet i Örebro

WERKS har företrätt Logistic Contractor AB, en del av Wästbygg Gruppen AB (publ), vid deras avyttring av en färdigställd och fullt uthyrd egenutvecklad logistikanläggning i Örebro, om totalt 9 600 kvm, till köparen Storebrand Nordic Real Estate Fund. Försäljningen genomförs som en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 130 miljoner kronor. Ansvariga från WERKS var Jens Sundell och John […]

WERKS företräder IOWN Energy vid försäljningen av en större del av deras vindkraftsportfölj

WERKS har haft den stora glädjen att företräda IOWN Energy AB, en svensk vindkraftutvecklare, vid försäljning av 80 procent av en vindkraftsportfölj till Hydro Rein, ett dotterbolag till Norsk Hydro. Projektportföljen har en potentiell installerad effekt uppgående till 2,4 GW och årsproduktion uppgående till 7,6 TWh. Den aktuella vindkraftportföljen består av totalt 25 vindkraftsprojekt under […]