Internationell handel – ett starkt växande rättsområde

EU:s tullagstiftning har bara några år på nacken och reglerna för den internationella handeln påverkas direkt av det världspolitiska läget, vilket gör att de är i ständig förändring. Det händer mycket inom detta område och regelverket är både omfattande och komplext. Eftersom det kan leda till betydande kostnader att göra fel i sin import- och […]

Risk för cementbrist i entreprenader

Högsta domstolen beslutade den 25 augusti 2021 att inte meddela prövningstillstånd för Cementas överklagande. Byggbranschen ser nu en risk för att vi inom en relativt snar framtid kommer att drabbas av brist på cement. Denna risk bör analyseras inom ramen för ingångna entreprenadavtal och beaktas inför ingående av nya. Mark- och miljödomstolen beslutade i juli […]

WERKS har företrätt säljarna i samband med överlåtelsen av Kontek till Visma

WERKS har haft glädjen att företräda säljarna av Kontek, ett välrenommerat specialistbolag som erbjuder molnbaserade lösningar och tjänster inom bl.a. lönehantering, vid överlåtelsen av bolaget till IT-koncernen Visma. Konteks verksamhet kommer även i fortsättningen att bedrivas under eget namn inom Visma-koncernen. Läs mer om affären här. Ansvarig från WERKS var Natalie Bäck, 0733-773 112, natalie.back@werks.se.  

Idag presenterades den största arbetsrättsliga reformen i modern tid

Den 7 juni 2021 presenterade Regeringen den s k ”LAS-utredningen” som innehåller viktiga förändringar av arbetsrätten. Förslaget kallas den största reformen på arbetsmarknaden i modern tid och föreslås träda i kraft den 30 juni 2022. Undantag kan göras genom kollektivavtal men förslaget innebär i korthet följande. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida byts ”saklig grund ”ut […]

WERKS förstärker med stjärnvärvningar

WERKS välkomnar advokaterna Gabriella Fossum Gunnarsson och Sofia Sandholm, som kommer att förstärka byråns erbjudande inom offentlig upphandling, internationell handel och entreprenadrätt. Gabriella Fossum Gunnarsson är specialiserad inom offentlig upphandling och offentlig rätt. Gabriella kommer att ansvara för att leda och fortsätta utveckla WERKS verksamhet inom dessa områden. Genom Gabriellas mångåriga erfarenhet av tullrätt, såväl […]

WERKS är rådgivare i samband med överlåtelse av 3 900 kvm lokalyta i anrik fastighet i Göteborg

WERKS Advokater har nyligen varit rådgivare åt säljarna i samband med överlåtelsen av 3 900 kvm av fastigheten på Celsiusgatan 10 i Göteborg till Skandia Fastigheter. I den gamla fina tegelbyggnaden, där det just nu pågår en totalrenovering för Donnergymnasiet och Academedia, har Aspelin Ramm Fastigheter tillsammans med AF Projektutveckling utvecklat lokalerna från ett klassiskt varvskontor […]

Attrahera rätt kunskap för att skapa tillväxt

Onsdagen den 28 april kl. 15.00 – 16.15 håller StyrelseAkademien Västsverige ett digitalt event på temat ”Attrahera rätt kunskap för att skapa tillväxt”. Eventet är i första hand riktat mot ägare, styrelserepresentanter samt VD/ledning, men även mot HR-chefer och investerare som ser kunskapsförsörjning som en utmaning. Två av föreläsarna är WERKS Josephine Fremling och Natalie […]