WERKS företräder Vika Project Finance AS i dess första fastighetsaffär på den svenska marknaden.

Fastigheten utgörs av en nybyggd kontors- och produktionsbyggnad av absoluta toppkvalitet och är belägen i direkt anslutning till E6:an, strax söder om centrala Kungsbacka. Överlåtelsen av fastigheten sker genom förvärv av det fastighetsägande bolaget och det underliggande fastighetsvärdet i affären uppgår till cirka 150 miljoner kronor.  Köparbolaget är ett av Vika Project Finance AS nybildat […]

WERKS Advokater växer

Vi har glädjen att välkomna Camilla Andersson till oss på WERKS Advokater. Camilla har under många år arbetat som bolagsassistent och är en kunnig person inom området. Förutom att vara en kompetent person inom sitt arbetsområde kommer Camilla i sitt nya roll som Business Development and Support driva arbetet av WERKS utveckling framåt. Varmt välkommen Camilla. […]

Processerna om tobaksskatt går vidare

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade i förra veckan att meddela prövningstillstånd i Prillan Concept i Borås AB:s tobaksskattemål, mål nr. 4028 – 4029-18. Beslutet innebär att Kammarrättens i Stockholm dom inte har vunnit laga kraft. Prillan Concept i Borås AB företräds av advokaterna Ulf Käll och Gabriella Fossum. Advokat Ulf Käll menar att beslutet var väntat och […]

WERKS företräder Nostrorum AB vid försäljning av fastighetsbestånd med underliggande fastighetsvärde om 215 000 000 kronor

WERKS företräder Nostrorum AB vid försäljning av fastighetsbestånd i Skara och Töreboda till Gladsheim. Överlåtelsen har skett i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 215 000 000 kronor. Beståndet omfattar 25 089 kvadratmeter och består till 91% av bostäder. Läs mer om transaktionen här. https://worldinproperty.se/article/gladheim-frvrvar-325-lgenheter-21235?sent=1

WERKS medverkade vid Greenlanes Annual Conference ”E-Commerce & Customs 2019” i Liége, Belgien

WERKS Advokater AB, som enda Svenska medlem i Greenlane och specialister på tull- och skattefrågor, medverkade vid seminariet ” E-Commerce & Customs 2019” som ägde rum i Liége den 16 maj 2019. WERKS representerades av Josefina Hallin och Emmilie Welander som tillsammans med andra Greenlane-medlemmar diskuterade E-commerce och tullfrågor kopplat till detta, bland annat det […]

Grattis Åsa Frii

Vi har nöjet att gratulera vår kollega, Åsa Frii, som per den 9 maj blev Advokat. Åsa kommer framöver ha ett större klientansvar samt jobba mer intensivt inom sina specialområden, Offentlig upphandling och Fastighet. Grattis Åsa Frii.  

Välkommen Emmilie Welander

Vi växer och härmed välkomnar vi vår senaste rekrytering Emmilie Welander. Emmilie kommer närmast från studierna på Göteborgs Universitet. Hon har under studieperioden arbetat som tillståndshandläggare på Tullverket.  Emmilie har även erfarenhet av speditionsbranschen då hon under flera år har arbetat med internationella transporter med fokus på sjö- och flygtransport. Vi önskar Emmilie varmt välkommen till oss […]

The Legal 500

Det internationella rankinginstitutet The Legal 500 har i sin utgåva för 2019 rankat WERKS Advokater inom verksamhetsområdet Construction. WERKS öppnade dörrarna i januari 2017 och vi är glada och stolta över att redan efter två år vara på The Legal 500:s rankinglista. Daniel Ericsson rankas dessutom som en av sex svenska advokater som anses som […]