WERKS har företrätt Logistic Contractor vid försäljning av logistikfastighet i Ulricehamn

WERKS har haft nöjet att företräda Logistic Contractor AB, en del av Wästbygg Gruppen AB (publ), vid deras avyttring av en färdigställd och fullt uthyrd egenutvecklad logistikanläggning i Ulricehamn, om totalt 24 000 kvm, till köparen Swedish Logistic Property AB. Försäljningen genomförs som en bolagsaffär till ett fastighetsvärde om 204 miljoner kronor. Ansvariga från WERKS […]

WERKS blir koldioxidneutrala (”net zero”) genom Arbon Earth

WERKS är stolta att samarbeta med Arbon Earth, en Göteborgs-baserad startup som grundades i syfte att bidra till att lösa klimatkrisen genom att ta bort kol från atmosfären och binda det till havsbottnen. Tack vare en innovativ ny lösning som enbart består av naturmaterial i form av bambu och alger och som därmed kräver minimalt med […]

Skadestånd vid obefogad hävning – intressant avgörande från Svea hovrätt

När en entreprenör eller beställare är missnöjd med sin avtalsparts prestationer kan en hävning av entreprenadkontraktet bli aktuellt. Ofta leder hävningen till att ett flertal komplicerade frågeställningar aktualiseras och inte sällan hamnar parterna i tvist. I standardavtalen AB 04 och ABT 06 anges olika situationer där det finns rätt att häva entreprenadkontrakt. Det händer dock […]

WERKS har företrätt The Other Group vid försäljning

WERKS har haft nöjet att företräda The Other Group vid deras avyttring av ett lägenhetsprojekt avseende 190 nya lägenheter i Aspudden i Södra Stockholm. The Other Group har, tillsammans med fastighetsutvecklaren Resona, drivit fram detaljplanen för området och The Other Group har nu sålt sin halva av projektet till Obos. Överenskommen köpeskilling baseras på ett […]

WERKS var rådgivare i försäljningen av Piktiv AB till Generate Group

WERKS var under 2023 legal rådgivare till Piktiv AB:s ägare i försäljningen av Piktiv till Generate Group. En transaktion som nu är publik. Piktivs grundare kommer att vara kvar i bolaget och driva den framtida utveckling tillsammans med Generate Group. Ansvariga från WERKS var Natalie Bäck och Vendela Lindström. Läs mer om affären här och här.

WERKS har företrätt Logistic Contractor vid försäljning av logistikfastighet i Örebro

WERKS har företrätt Logistic Contractor AB, en del av Wästbygg Gruppen AB (publ), vid deras avyttring av en färdigställd och fullt uthyrd egenutvecklad logistikanläggning i Örebro, om totalt 9 600 kvm, till köparen Storebrand Nordic Real Estate Fund. Försäljningen genomförs som en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 130 miljoner kronor. Ansvariga från WERKS var Jens Sundell och John […]

WERKS företräder IOWN Energy vid försäljningen av en större del av deras vindkraftsportfölj

WERKS har haft den stora glädjen att företräda IOWN Energy AB, en svensk vindkraftutvecklare, vid försäljning av 80 procent av en vindkraftsportfölj till Hydro Rein, ett dotterbolag till Norsk Hydro. Projektportföljen har en potentiell installerad effekt uppgående till 2,4 GW och årsproduktion uppgående till 7,6 TWh. Den aktuella vindkraftportföljen består av totalt 25 vindkraftsprojekt under […]