WERKS på Greenlanes årliga höstkonferens

WERKS medverkade på Greenlanes årliga höstkonferens i Rotterdam den 14 november. Temat för denna gång var ”Brands, boarders and beyond” och bland talarna fanns bl.a. Interpool och den nederländska tullmyndigheten, som berättade om hur de arbetar i kampen mot piratkopior, falska läkemedel och andra olagliga varor som förs in över gränserna.

WERKS medverkar i Tullpodden!

WERKS har haft nöjet att medverka i Tullpodden. Ulf Käll specialiserad advokat inom skatte- och tullrätt tillsammans med biträdande jurist Emmilie Welander delar med sig av sina erfarenheter kring tullprocesser inom tullområdet. Lyssna på podden här: https://soundcloud.com/user-868758838/41-tulljuristerna-pa-werks-advokater-moms-vid-e-handel-het-fraga

WERKS på Tulldagen

WERKS deltog på Tulldagen i Göteborg som i år hölls på Åby Mässan. WERKS Monter var välbesökt och vi hann prata med många av de över 550 deltagarna på plats.  Dagen innehöll även många spännande seminarier med fokus på tull och internationell handel. Bland talarna fanns bl.a. kommerskollegiums general direktör. WERKS kommer även delta på […]

WERKS företräder Vika Project Finance AS i dess första fastighetsaffär på den svenska marknaden.

Fastigheten utgörs av en nybyggd kontors- och produktionsbyggnad av absoluta toppkvalitet och är belägen i direkt anslutning till E6:an, strax söder om centrala Kungsbacka. Överlåtelsen av fastigheten sker genom förvärv av det fastighetsägande bolaget och det underliggande fastighetsvärdet i affären uppgår till cirka 150 miljoner kronor.  Köparbolaget är ett av Vika Project Finance AS nybildat […]

WERKS Advokater växer

Vi har glädjen att välkomna Camilla Andersson till oss på WERKS Advokater. Camilla har under många år arbetat som bolagsassistent och är en kunnig person inom området. Förutom att vara en kompetent person inom sitt arbetsområde kommer Camilla i sitt nya roll som Business Development and Support driva arbetet av WERKS utveckling framåt. Varmt välkommen Camilla. […]

Processerna om tobaksskatt går vidare

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade i förra veckan att meddela prövningstillstånd i Prillan Concept i Borås AB:s tobaksskattemål, mål nr. 4028 – 4029-18. Beslutet innebär att Kammarrättens i Stockholm dom inte har vunnit laga kraft. Prillan Concept i Borås AB företräds av advokaterna Ulf Käll och Gabriella Fossum. Advokat Ulf Käll menar att beslutet var väntat och […]

WERKS företräder Nostrorum AB vid försäljning av fastighetsbestånd med underliggande fastighetsvärde om 215 000 000 kronor

WERKS företräder Nostrorum AB vid försäljning av fastighetsbestånd i Skara och Töreboda till Gladsheim. Överlåtelsen har skett i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 215 000 000 kronor. Beståndet omfattar 25 089 kvadratmeter och består till 91% av bostäder. Läs mer om transaktionen här. https://worldinproperty.se/article/gladheim-frvrvar-325-lgenheter-21235?sent=1

WERKS medverkade vid Greenlanes Annual Conference ”E-Commerce & Customs 2019” i Liége, Belgien

WERKS Advokater AB, som enda Svenska medlem i Greenlane och specialister på tull- och skattefrågor, medverkade vid seminariet ” E-Commerce & Customs 2019” som ägde rum i Liége den 16 maj 2019. WERKS representerades av Josefina Hallin och Emmilie Welander som tillsammans med andra Greenlane-medlemmar diskuterade E-commerce och tullfrågor kopplat till detta, bland annat det […]