WERKS har biträtt Trenum vid förvärv av fastigheter med hyresrätter avsedda för unga

Trenum har förvärvat fastigheterna av det allmännyttiga bostadskooperativet Bokoops projektorganisation. Affären uppgår till ett totalt värde om cirka en kvarts miljard kronor. Alla lägenheter i fastigheterna kommer att upplåtas med förtur för unga vuxna och förmedlas via kommunala köer. Enligt Marcus Hansson, vd på Trenum, görs investeringen på affärsmässiga grunder samtidigt som det är ett […]

Covid-19 – Påverkan på internationell handel

Werks är medlemmar i Greenlane, ett internationellt nätverk för jurister med inriktning på tull och internationell handel. Tillsammans har vi sammanställt en unik översikt över de mest relevanta åtgärderna i medlemsländerna, gällande tull, punktskatter och internationell handel, tagna av EU och nationella myndigheter (fram t.o.m. 5 maj 2020). Vill ni ta del av rapporten; kontakta […]

WERKS har biträtt säljarkonsortium vid försäljning av fastigheter

WERKS har biträtt ett säljarkonsortium vid försäljning av flertalet fastigheter inom området Bergsäter, nära Borås centrum. Avyttring av fastigheterna sker genom tre bolagsaffärer och två fastighetsöverlåtelser. Magnolia Bostad har förvärvat fastigheterna för att genomföra ett trähusprojekt på området. Derome har tecknat entreprenadavtal avseende exploateringen. Läs mer här. https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/magnolia-planerar-stort-trahusprojekt-i-boras/

Entreprenader och covid-19 – Hur påverkas byggbranschen?

Spridningen av coronaviruset (covid-19) påverkar oss alla och får konsekvenser för företag inom många olika branscher inte minst inom bygg- och fastighetssektorn. Vi får många frågor om vad som gäller för pågående entreprenader och vilka konsekvenser spridningen av covid-19 kan få. Mathilda Blom och Daniel Ericsson redogör här för några entreprenad- och hyresrättsliga frågeställningar som […]

Borta bra men hemma bäst!

Det är med glädje som vi idag välkomnar tillbaka Olivia Cromwell Lönnroth som lämnade byrån för drygt ett år sedan för att testa sina vingar på annat håll. Olivia har under det senaste året arbetat som fiskal vid Kammarrätten i Göteborg samt fördjupat sig inom mark-och miljöjuridik. Har du eller ditt företag frågor som berör dessa […]

WERKS Advokater föreläste på Stockholm Shippers medlemsmöte

WERKS Advokater genom Ulf Käll, Johanna Karlsson och Emmilie Welander är glada att igår ha fått äran att föreläsa om tull och rättsprocesser på Stockholm Shippers medlemsmöte. Stockholm Shippers är en intresseorganisation för tull, logistik och transporter. Organisationen har ett 60-tal medlemmar varav flera är några av Sveriges största företag. Värdar för mötet var denna […]