WERKS är rådgivare i samband med överlåtelse av 3 900 kvm lokalyta i anrik fastighet i Göteborg

WERKS Advokater har nyligen varit rådgivare åt säljarna i samband med överlåtelsen av 3 900 kvm av fastigheten på Celsiusgatan 10 i Göteborg till Skandia Fastigheter. I den gamla fina tegelbyggnaden, där det just nu pågår en totalrenovering för Donnergymnasiet och Academedia, har Aspelin Ramm Fastigheter tillsammans med AF Projektutveckling utvecklat lokalerna från ett klassiskt varvskontor […]

Attrahera rätt kunskap för att skapa tillväxt

Onsdagen den 28 april kl. 15.00 – 16.15 håller StyrelseAkademien Västsverige ett digitalt event på temat ”Attrahera rätt kunskap för att skapa tillväxt”. Eventet är i första hand riktat mot ägare, styrelserepresentanter samt VD/ledning, men även mot HR-chefer och investerare som ser kunskapsförsörjning som en utmaning. Två av föreläsarna är WERKS Josephine Fremling och Natalie […]

WERKS har företrätt säljarna vid försäljning av MMT

WERKS har företrätt säljarna vid försäljning av MMT till Ocean Infinity. MMT och Ocean Infinity är två världsledande företag inom shipping och affären kommer att stärka och bredda verksamheternas utbud inom detta segment ytterligare . MMT kommer att fortsätta att verka under varumärket MMT även framgent. Läs mer om affären här. Ansvarig från WERKS var Natalie Bäck, […]

Har du personal som arbetar i Sverige men som bor utomlands?

Under 2020 kom en rad nyheter som berör personal utstationerad i Sverige. Här följer därför en snabbgenomgång. Från och med den 1 januari 2021 gäller inte längre den skatterättsliga så kallade 183-dagarsregeln när det är fråga om uthyrning av arbetskraft. 183-dagarsregeln innebär i korthet att en person som bor utomlands är undantagen svensk beskattning om […]

WERKS fortsätter att växa!

Vi avslutar första veckan på det nya året med att välkomna vår nya kollega Lisa Kristensson. Lisa har erfarenheter inom arbetsrätt, transaktioner, kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt och kommer att fortsätta jobba inom dessa områden framöver. Hon kommer närmast från PwCs legala avdelning i Göteborg. Vi är väldigt glada över att Lisa har anslutit till WERKS […]

De svenska jämkningsreglerna strider mot EU-rätten

De svenska jämkningsreglerna strider mot EU-rätten. Det står klart efter att EU-domstolen meddelat dom den 26 november 2020 i mål C-787/17. I Sverige har fastighetsägare kunnat bli skyldiga att återbetala tidigare ägares avdragna investeringsmoms. EU-domstolen menar att en sådan jämkning av tidigare avdragen investeringsmoms inte kan göras av någon annan än den som faktiskt har […]