WERKS har företrätt säljarna vid försäljning av MMT

WERKS har företrätt säljarna vid försäljning av MMT till Ocean Infinity. MMT och Ocean Infinity är två världsledande företag inom shipping och affären kommer att stärka och bredda verksamheternas utbud inom detta segment ytterligare . MMT kommer att fortsätta att verka under varumärket MMT även framgent. Läs mer om affären här. Ansvarig från WERKS var Natalie Bäck, […]

Har du personal som arbetar i Sverige men som bor utomlands?

Under 2020 kom en rad nyheter som berör personal utstationerad i Sverige. Här följer därför en snabbgenomgång. Från och med den 1 januari 2021 gäller inte längre den skatterättsliga så kallade 183-dagarsregeln när det är fråga om uthyrning av arbetskraft. 183-dagarsregeln innebär i korthet att en person som bor utomlands är undantagen svensk beskattning om […]

WERKS fortsätter att växa!

Vi avslutar första veckan på det nya året med att välkomna vår nya kollega Lisa Kristensson. Lisa har erfarenheter inom arbetsrätt, transaktioner, kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt och kommer att fortsätta jobba inom dessa områden framöver. Hon kommer närmast från PwCs legala avdelning i Göteborg. Vi är väldigt glada över att Lisa har anslutit till WERKS […]

De svenska jämkningsreglerna strider mot EU-rätten

De svenska jämkningsreglerna strider mot EU-rätten. Det står klart efter att EU-domstolen meddelat dom den 26 november 2020 i mål C-787/17. I Sverige har fastighetsägare kunnat bli skyldiga att återbetala tidigare ägares avdragna investeringsmoms. EU-domstolen menar att en sådan jämkning av tidigare avdragen investeringsmoms inte kan göras av någon annan än den som faktiskt har […]

WERKS breddar sitt erbjudande

Josephine Fremling, advokat specialiserad på arbetsrätt och skatterätt, har anslutit till WERKS. Rekryteringen av Josephine innebär att WERKS breddar sitt erbjudande till att innefatta rådgivning inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Arbetsrätten är ofta tätt sammankopplad med företagsöverlåtelser, som redan är en viktig del av WERKS verksamhet. Det känns således som ett bra komplement att kunna erbjuda […]

Frukostwebbinarium om skiljeavtal och edition

Torsdagen den 15 oktober håller WERKS Rasmus Josefsson ett frukostwebbinarium om skiljeavtal och edition i skiljeförfaranden, tillsammans med Daria Kozlowska-Rautiainen från Stockholms universitet. Under webbinariumet kommer Rasmus och Daria att diskutera vilka överväganden som är viktiga att göra vid upprättandet av ett effektivt skiljeavtal samt vilka fallgropar som bör undvikas. Därtill kommer att diskuteras hur edition hanteras […]

Natalie Bäck – Ny delägare på WERKS

Natalie Bäck, specialiserad inom privat M&A och fastighetstransaktioner, har valts in som delägare vid WERKS Advokater med tillträde den 1 januari 2021. – Natalie är redan en etablerad rådgivare som är mycket uppskattad bland våra klienter. Hon är också en väldigt omtyckt kollega. Vi ser Natalie som en viktig del i den fortsatta utvecklingen av […]

WERKS förstärker inom internationell tvistlösning

Rasmus Josefsson har börjat hos WERKS. Rasmus är specialiserad på tvistlösning med inriktning mot svenska och internationella skiljeförfaranden. Han har erfarenhet av att företräda klienter i tvister inom många olika områden och har särskild erfarenhet av tvister med immaterialrättslig anknytning. Därtill är Rasmus en aktiv författare och föreläsare inom det processrättsliga området, han är bl.a. […]