HFD ändrade rättsläget – men blir det verkligen en förändring i praktiken?

I oktober 2021 slog Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fast att Tullverket inte är behörig beskattningsmyndighet för beslut om mervärdesskatt vid import, om det vid en bristande efterlevnad av tullagstiftningen har getts in en deklaration i ärendet av någon som är registrerad för mervärdesskatt innan Tullverket fattar beslut. Baserat på omständigheterna i det aktuella fallet gäller detta […]

WERKS har biträtt Wästbygg vid nytt förvärv

WERKS har biträtt Wästbygg i samband med förvärvet av 55 procent av Falkenberg Tröinge Utveckling AB, ett projektbolag med ambitionen att utveckla en större rastplats med bl.a. hotell, restaurang och en större laddstation för elfordon vid Falkenberg. Det aktuella markområdet är på 20 000 kvm och ligger i direkt anslutning till avfarten från E6 mot […]

WERKS har företrätt säljarna i samband med överlåtelsen av Scanjet till Alfa Laval

WERKS har haft glädjen att företräda Scanjet, en global marknadsledande leverantör av tankrengöringsutrustning och andra lösningar för marin, offshore och industriell industri, i samband med försäljningen av bolaget till Alfa Laval. Scanjet grundades 1994 och bolagets ITAMA-koncept (Intelligent Tank Management) är unikt, i och med att det erbjuder kunderna en bred produktportfölj för tankhantering. Idag […]

Nya regler om uppehållstillstånd för högutbildade personer

Ny lagstiftning Den 1 juni 2022 började nya regler för arbetskraftsinvandring att gälla. Bland annat infördes ett helt nytt uppehållstillstånd för högkvalificerade och välutbildade personer. Ändringarna i lagstiftningen syftar bland annat till att attrahera internationell kompetens till Sverige och underlätta för arbetsgivare att behålla sådan kompetens. Därför införs ett nytt tillfälligt uppehållstillstånd i upp till […]

WERKS deltog på årets Tullgala!

I slutet av maj bjöd ECUS in till Tullgalan, en tillställning unik i sitt slag. Med såväl bra föreläsningar som mycket trevliga tullintresserade deltagare hann vi med att diskutera alltifrån trender inom e-handel, returhantering som en integrerad del i affären, etableringar i Storbritannien till nyheter inom importsystemet. Under dagen fick vi även möjlighet att höra […]

Kriget i Ukraina – EU:s handelspolitiska stöd

EU-kommissionen lämnade i slutet av april ett förslag om att stötta Ukraina genom att ta bort ekonomiska handelshinder. Den föreslagna förordningen innebär en ytterligare handelsliberalisering i förhållande till unionens och Ukrainas tidigare frihandelsavtal och utgörs i huvudsak av följande tre åtgärder; Upphävande av alla tullar för industriprodukter, frukt & grönsaker samt jordbruksprodukter som omfattas av […]

Välkommen på webbinarium om förslag till effektivare rättsmedel för offentliga upphandlingar!

Den 22 april 2022 håller WERKS Advokater ett kostnadsfritt webbinarium, där Gabriella Fossum Gunnarsson, advokat och specialist inom offentlig upphandling, kommer att gå igenom: de utökade sanktions- och utredningsmöjligheterna som föreslås för Konkurrensverkets tillsyn över upphandlingslagarna, samt förslaget till en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar, vilket bl.a. innefattar skyndsamhetskrav, preklusionsfrister samt ändrade tidsfrister. För att […]