WERKS Advokater söker biträdande jurister och sommarnotarie

WERKS är en affärsjuridisk advokatbyrå i Göteborg med ambitioner att vara ledande inom sina verksamhetsområden. För att uppnå det har vi två ledstjärnor som vi aldrig släpper. Den första är att alltid leverera juridiska tjänster av högsta kvalitet. Den andra är att skapa en advokatbyrå som på allvar präglas av delaktighet och lagkänsla. Sommarnotarie WERKS […]

WERKS på tullspecialistutbildningen

WERKS deltog på årets företagsevent på tullspecialistutbildningen på Yrkeshögskolan i Mölnlycke och höll i samband med detta en gästföreläsning. Föreläsningen, som hölls av advokat Ulf Käll och jur.kand. Milad Samadi, handlande om mervärdesskatt och punktskatter. WERKS, förstärkt med jur.kand. Johanna Karlsson, deltog även på det efterföljande företagsminglet där de blivande tullspecialisterna fick möjlighet att lära […]

WERKS välkomnar Britta Sundvisson

Vi välkomnar vår nya medarbetare Britta Sundvisson. Britta kommer närmast från Hyresgästföreningen där hon har arbetat som juridisk assistent. Hon har även erfarenhet av arbete på Förvaltningsrätten/Migrationsdomstolen. Hon kommer under sin tid på WERKS att vara en förstärkning på vår administrativa avdelning. Varmt välkommen Britta!

Greenlane

Den 20 oktober 2018 valdes WERKS Advokater in som den enda svenska medlem i Greenlane – det ledande nätverket för advokatbyråer specialiserade inom handels- och tullrätt. WERKS anslutning till Greenlane är ett erkännande av vårt handels- och tullrättsteams stora engagemang inom rättsområdet sedan byråns start. Tullverket och europeiska tullmyndigheter samarbetar för att påföra tullar och […]

WERKS förstärker inom M&A och bolagsrätt

WERKS Advokater har anställt advokat Natalie Bäck, tidigare senior biträdande jurist på Vinge. Genom rekryteringen förstärker och breddar WERKS sitt erbjudande inom M&A, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Natalie Bäck har omfattande erfarenhet av komplicerade transaktioner och bolagsfinansiering. Hon anslöt till WERKS den 22 oktober 2018. – Vi är mycket glada över att kunna välkomna Natalie […]

Tullverket omprövar tillstånd

Genom den nya tullkodexen som trädde ikraft 1 maj 2016 har flera av de tillståndstyper som Tullverket utfärdar förändrats. Till följd av detta har Tullverket sedan 2016 bedrivit ett arbete med att ompröva redan beviljade tillstånd för företag. Tidigare har det funnits ungefär 70 olika tillståndstyper i Sverige. Ett antal av dessa kommer att upphöra, […]

Tullverket omprövar tillstånd

Genom den nya tullkodexen som trädde ikraft 1 maj 2016 har flera av de tillståndstyper som Tullverket utfärdar förändrats. Till följd av detta har Tullverket sedan 2016 bedrivit ett arbete med att ompröva redan beviljade tillstånd för företag. Tidigare har det funnits ungefär 70 olika tillståndstyper i Sverige. Ett antal av dessa kommer att upphöra, byta namn, ersättas med nya tillståndstyper och vissa kommer att omfattas av nya villkor.

Tullverket bedriver sitt omprövningsarbete kontinuerligt och kommer i samband med omprövningen att försöka ompröva företagets samtliga tillstånd. Gamla tillstånd kommer som huvudregel att kunna användas giltighetstiden ut, dock som längst till den 1 maj 2019, även om vissa villkor i tillstånden redan har ändrats.

Tillstånd som omprövas

De tillstånd som omprövas för närvarande är bland andra;

 • Godkänd avsändare för unionstransitering;
 • Godkänd mottagare för unionstranistering;
 • Godkänd mottagare för TIR-transitering;
 • Tullagertillstånd;
 • Tillfällig lagring; och
 • Lokalt klareringsförfarande.

Till följd av regeländringarna och omprövningarna kan ditt företag komma att beröras om exempelvis;

 • Befintliga tillstånd omfattas av nya villkor;
 • Giltighetstiden för ett befintligt tillstånd har löpt ut och det behöver förnyas;
 • Företaget behöver nya tillstånd för samma typ av tullhantering som ni tidigare tillämpat;
 • Företaget är involverat i tullförfaranden och hädanefter behöver ha ett giltigt tillstånd och skicka in deklarationer; eller
 • De nya tillstånden innebär att nya villkor i tillstånden behöver iakttas.

Om ditt företag berörs

Om ditt företag berörs är det viktigt att ni tillser att ni efterlever de nya reglerna. I vissa fall kommer Tullverket i samband med omprövningen även att inleda en granskning av företagets tullhantering. Om ditt företag utsätts för en tullrevision eller vill bestrida beslut med anledning av Tullverkets omprövningsarbete är du välkommen att kontakta Ulf Käll eller Milad Samadi på WERKS som har erfarenhet av att driva tullrättsliga överklagandeprocesser.

Seminarium – Ersättning till styrelseledamöter

WERKS Advokater, genom advokaterna Ulf Käll och Raoul Svensson, kommer delta på fyra seminarier med bl.a. Styrelseakademien om ersättning till styrelseledamöter. Seminarierna är kostnadsfria. Tider och platser för seminarierna och hur Ni anmäler Er framgår av bifogad inbjudan. Seminarium – Ersättning till styrelseledamöter