WERKS har företrätt The Other Group vid försäljning

WERKS har haft nöjet att företräda The Other Group vid deras avyttring av ett lägenhetsprojekt avseende 190 nya lägenheter i Aspudden i Södra Stockholm. The Other Group har, tillsammans med fastighetsutvecklaren Resona, drivit fram detaljplanen för området och The Other Group har nu sålt sin halva av projektet till Obos. Överenskommen köpeskilling baseras på ett […]

WERKS var rådgivare i försäljningen av Piktiv AB till Generate Group

WERKS var under 2023 legal rådgivare till Piktiv AB:s ägare i försäljningen av Piktiv till Generate Group. En transaktion som nu är publik. Piktivs grundare kommer att vara kvar i bolaget och driva den framtida utveckling tillsammans med Generate Group. Ansvariga från WERKS var Natalie Bäck och Vendela Lindström. Läs mer om affären här och här.

WERKS har företrätt Logistic Contractor vid försäljning av logistikfastighet i Örebro

WERKS har företrätt Logistic Contractor AB, en del av Wästbygg Gruppen AB (publ), vid deras avyttring av en färdigställd och fullt uthyrd egenutvecklad logistikanläggning i Örebro, om totalt 9 600 kvm, till köparen Storebrand Nordic Real Estate Fund. Försäljningen genomförs som en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 130 miljoner kronor. Ansvariga från WERKS var Jens Sundell och John […]

WERKS företräder IOWN Energy vid försäljningen av en större del av deras vindkraftsportfölj

WERKS har haft den stora glädjen att företräda IOWN Energy AB, en svensk vindkraftutvecklare, vid försäljning av 80 procent av en vindkraftsportfölj till Hydro Rein, ett dotterbolag till Norsk Hydro. Projektportföljen har en potentiell installerad effekt uppgående till 2,4 GW och årsproduktion uppgående till 7,6 TWh. Den aktuella vindkraftportföljen består av totalt 25 vindkraftsprojekt under […]

WERKS har företrätt säljarna vid försäljningen av Promosoft

WERKS har, tillsammans med Censor M&A, företrätt säljarna vid försäljningen av Promosoft till IMI Supply Chain Solutions. Promosoft har specialiserat sig på att adressera utmaningarna inom lagerstyrning och inköpsplanering och  genom förvärvet kommer IMI att stärka sitt erbjudande inom dessa områden. Ansvariga från WERKS var John Hofmann och Natalie Bäck. Läs mer om affären här.

Välkommen till WERKS välgörenhetsevent till förmån för Barncancerfonden den 15 november 2023

Alla advokater behöver utbildningstimmar och året närmar sig sitt slut. Slå två flugor i en smäll – samla obligatoriska utbildningstimmar och bidra till Barncancerfondens viktiga arbete! Dagen inleds med att WERKS bjuder på lunch för att därefter övergå till föreläsningar. Föreläsningarna berättigar deltagaren till fyra utbildningstimmar. Vid ca 17.30 följer mingel med bubbel och lättare […]