”Jag tycker att det mest lärorika har varit att få ett helhetsperspektiv på hur arbetet går till i praktiken”

Vår sommarnotarie Cecilia Bruce har nu jobbat hos oss i fyra veckor och vi stämmer av läget inför semestern. Vad hade du för förväntningar på din sommarnotarietid? Inför mitt sommarnotariat förväntade jag mig framförallt att få mer praktisk erfarenhet av det juridiska arbetet och en inblick i hur arbetet fungerar i praktiken. Jag hoppades även […]

Nya regler för att öka säkerheten i bygg- och anläggningsprojekt

Arbetsmiljöverket har nyligen beslutat om en ny regelstruktur och nya regler avseende arbetsmiljö inom bygg- och anläggningsprojekt som träder i kraft den 1 januari 2025. Syftet med de nya reglerna är att öka säkerheten på byggarbetsplatser och att förebygga arbetsmiljörisker. Det är ingen nyhet att bygg- och anläggningsarbete ofta är förenat med stora risker för […]

WERKS har företrätt Logistic Contractor vid försäljning av logistikfastighet i Ulricehamn

WERKS har haft nöjet att företräda Logistic Contractor AB, en del av Wästbygg Gruppen AB (publ), vid deras avyttring av en färdigställd och fullt uthyrd egenutvecklad logistikanläggning i Ulricehamn, om totalt 24 000 kvm, till köparen Swedish Logistic Property AB. Försäljningen genomförs som en bolagsaffär till ett fastighetsvärde om 204 miljoner kronor. Ansvariga från WERKS […]

WERKS blir koldioxidneutrala (”net zero”) genom Arbon Earth

WERKS är stolta att samarbeta med Arbon Earth, en Göteborgs-baserad startup som grundades i syfte att bidra till att lösa klimatkrisen genom att ta bort kol från atmosfären och binda det till havsbottnen. Tack vare en innovativ ny lösning som enbart består av naturmaterial i form av bambu och alger och som därmed kräver minimalt med […]

Skadestånd vid obefogad hävning – intressant avgörande från Svea hovrätt

När en entreprenör eller beställare är missnöjd med sin avtalsparts prestationer kan en hävning av entreprenadkontraktet bli aktuellt. Ofta leder hävningen till att ett flertal komplicerade frågeställningar aktualiseras och inte sällan hamnar parterna i tvist. I standardavtalen AB 04 och ABT 06 anges olika situationer där det finns rätt att häva entreprenadkontrakt. Det händer dock […]

WERKS har företrätt The Other Group vid försäljning

WERKS har haft nöjet att företräda The Other Group vid deras avyttring av ett lägenhetsprojekt avseende 190 nya lägenheter i Aspudden i Södra Stockholm. The Other Group har, tillsammans med fastighetsutvecklaren Resona, drivit fram detaljplanen för området och The Other Group har nu sålt sin halva av projektet till Obos. Överenskommen köpeskilling baseras på ett […]

WERKS var rådgivare i försäljningen av Piktiv AB till Generate Group

WERKS var under 2023 legal rådgivare till Piktiv AB:s ägare i försäljningen av Piktiv till Generate Group. En transaktion som nu är publik. Piktivs grundare kommer att vara kvar i bolaget och driva den framtida utveckling tillsammans med Generate Group. Ansvariga från WERKS var Natalie Bäck och Vendela Lindström. Läs mer om affären här och här.

WERKS har företrätt Logistic Contractor vid försäljning av logistikfastighet i Örebro

WERKS har företrätt Logistic Contractor AB, en del av Wästbygg Gruppen AB (publ), vid deras avyttring av en färdigställd och fullt uthyrd egenutvecklad logistikanläggning i Örebro, om totalt 9 600 kvm, till köparen Storebrand Nordic Real Estate Fund. Försäljningen genomförs som en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 130 miljoner kronor. Ansvariga från WERKS var Jens Sundell och John […]