Föreläsningsuppdrag

WERKS medarbetare åtar sig regelbundet föreläsningsuppdrag för universitet, högskolor och andra utbildningsinstitut, näringslivet och intresseorganisationer.

Föreläsningsuppdrag

WERKS medarbetare åtar sig regelbundet föreläsningsuppdrag för universitet, högskolor och andra utbildningsinstitut, näringslivet och intresseorganisationer.

Samarbeten & engagemang