Greenlane

Den 20 oktober 2018 valdes WERKS in som enda svenska medlem i Greenlane – det ledande nätverket för advokatbyråer specialiserade inom handels- och tullrätt. WERKS anslutning till Greenlane är ett erkännande av vårt handels- och tullrättsteams stora engagemang inom rättsområdet sedan byråns start.

Tullverket och europeiska tullmyndigheter samarbetar i sitt arbete med bedömning av tullar och avgifter i förhållande till europeiska bolag. Genom medlemskapet i Greenlane kan vi som ombud i tullprocesser också samarbeta gränsöverskridande för att bättre bemöta tullmyndigheter. Greenlane ger oss även bättre förutsättningar att hålla oss uppdaterade på tullrättslig praxis inom EU:s medlemsstater, och utbyta erfarenheter med andra specialister inom tull och internationell handel.

Inte minst får vi genom Greenlane möjlighet att erbjuda våra klienter juridiskt biträde i många jurisdiktioner genom samarbete med några av de mest framstående tulladvokaterna inom EU, Asien och USA.

Greenlane

Den 20 oktober 2018 valdes WERKS in som enda svenska medlem i Greenlane – det ledande nätverket för advokatbyråer specialiserade inom handels- och tullrätt. WERKS anslutning till Greenlane är ett erkännande av vårt handels- och tullrättsteams stora engagemang inom rättsområdet sedan byråns start.

Tullverket och europeiska tullmyndigheter samarbetar i sitt arbete med bedömning av tullar och avgifter i förhållande till europeiska bolag. Genom medlemskapet i Greenlane kan vi som ombud i tullprocesser också samarbeta gränsöverskridande för att bättre bemöta tullmyndigheter. Greenlane ger oss även bättre förutsättningar att hålla oss uppdaterade på tullrättslig praxis inom EU:s medlemsstater, och utbyta erfarenheter med andra specialister inom tull och internationell handel.

Inte minst får vi genom Greenlane möjlighet att erbjuda våra klienter juridiskt biträde i många jurisdiktioner genom samarbete med några av de mest framstående tulladvokaterna inom EU, Asien och USA.

Samarbeten & engagemang