Västsvenska Handelskammaren

WERKS är ett av cirka 3 000 företag som är medlemmar i Västsvenska Handelskammaren, i syfte att främja och skapa närhet till näringslivet.

Västsvenska Handelskammaren

WERKS är ett av cirka 3 000 företag som är medlemmar i Västsvenska Handelskammaren, i syfte att främja och skapa närhet till näringslivet.

Samarbeten & engagemang