West Sweden Asia Gateway

WERKS är medlem i det ideella nätverket West Sweden Asia Gateway (WSAG) som grundandes av bland andra WERKS medarbetare Ulf Käll. WSAG är ett nätverk av företag och människor med kunskap om affärer och kultur i Asien och bygger på ett långvarigt samarbete mellan Sverige och länder i Sydostasien så som Kina, Hong Kong och Japan. Syftet med WSAG är att skapa kontakt mellan svenska och sydostasiska företag.

West Sweden Asia Gateway

WERKS är medlem i det ideella nätverket West Sweden Asia Gateway (WSAG) som grundandes av bland andra WERKS medarbetare Ulf Käll. WSAG är ett nätverk av företag och människor med kunskap om affärer och kultur i Asien och bygger på ett långvarigt samarbete mellan Sverige och länder i Sydostasien så som Kina, Hong Kong och Japan. Syftet med WSAG är att skapa kontakt mellan svenska och sydostasiska företag.

Samarbeten & engagemang