Bolagsrätt & kommersiella avtal

WERKS biträder företag med alla typer av bolagsrättsliga frågor exempelvis rörande etablerings och strukturfrågor, tillväxtfrågor så som kapitalanskaffning och nyemissioner samt fusioner och delningar. Vi hanterar även löpande bolagsrättsliga frågeställningar och bolagsformalia. WERKS har särskild kunskap i skattefrågor kopplade till komplexa bolagsrättsliga ärenden.

Vid frågor kontakta Natalie Bäck på +46 (0)733-77 41 12, natalie.back@werks.se eller Ulf Käll på +46 (0)733-77 41 65,  ulf.kall@werks.se.