Entreprenad

Entreprenader är ett av WERKS kärnområden.

WERKS biträder i alla typer av byggnads-, anläggnings- och infrastrukturprojekt. Vi biträder exempelvis avtalsförhandlingar, tvistlösning och med allmän rådgivning. Våra jurister har bred erfarenhet av tillämpning och tolkning av entreprenadbranschens olika standardvillkor och avtalsmodeller. Sammanfattningsvis har vi den kompetens och branscherfarenhet som krävs för att kunna ge stöd i ett byggprojekts samtliga faser.

Vid frågor kontakta Daniel Ericsson på +46 (0)733-77 41 58, daniel.ericsson@werks.se