Fastighet

Allmän fastighetsrätt

Fastigheter är ett av WERKS kärnområden.

WERKS biträder i alla slags frågor med anknytning till fastighetsbranschen, inklusive fastighetstransaktioner, projektutveckling samt hyres- och andra nyttjanderättsfrågor. Vår skatteavdelning har särskild kunskap i de skattefrågor som uppkommer i olika fastighetsrelaterade transaktioner.

Vid frågor kontakta Jens Sundell på +46 (0)733-77 41 71, jens.sundell@werks.se

Särskild fastighetsrätt

WERKS hjälper även till med frågor som rör markanvisningsavtal, genomförandeavtal, exploateringsavtal, fastighetsbildning, detaljplaneläggning, bygglov och expropriation.

Vid frågor kontakta Åsa Frii på +46 (0)733 -77 41 15, åsa.frii@werks.se