Företagsöverlåtelser

WERKS biträder svenska och internationella företag i deras roll som köpare, säljare eller investerare i samband med inhemska och gränsöverskridande förvärv, försäljningar och investeringar i såväl auktionsprocesser som bilaterala transaktioner. Vi arbetar med allt från unga start-ups till börsnoterade koncerner inom ett stort antal branscher.

Vid frågor kontakta Natalie Bäck på +46 (0)733-77 41 12, natalie.back@werks.se.