Offentlig upphandling

WERKS biträder upphandlande enheter och anbudsgivare i upphandlingens alla faser, innefattande rådgivning kring upprättande av anbudsförfrågningar och anbud, utvärdering av anbud samt biträde vid överprövningar och i skadeståndstvister.

Vid frågor kontakta Åsa Frii på +46 (0)733-77 41 15, åsa.frii@werks.se eller Ulf Käll på +46 (0)733-77 41 65,  ulf.kall@werks.se.