Sjöfart, transport & offshore

WERKS biträder i alla typer av frågeställningar kring sjöfart och transport, inklusive fartygshaverier, skeppsbyggnad, ansvar- och försäkring samt skattefrågor. Vi företräder regelbundet transportörer och rederier, försäkringsgivare och finansiella institutioner inom området. WERKS hanterar lastskadekrav och andra tvister rörande samtliga transportslag. Vi har även stor erfarenhet av rådgivning kring avtalsfrågor och tvistlösning inom offshore.

Vid frågor kontakta Jonas Rosengren på +46 (0)733-77 41 70, jonas.rosengren@werks.se.