Skatt

WERKS biträder svenska och internationella företag i samband med fastighetstransaktioner, företagsöverlåtelser, omstruktureringar och finansieringar. Vi tillhandahåller även löpande rådgivning rörande bland annat mervärdesskatt och punktskatter, individbeskattning och internationell beskattning. Byråns skattejurister har erfarenhet av skatteprocesser rörande praktiskt taget alla typer av skattefrågor, inklusive förfaranden inför EU-domstolen.

Vid frågor kontakta Ulf Käll på +46 (0)733-77 41 65,  ulf.kall@werks.se