Tull & internationell handel

WERKS biträder svenska och internationella företag i domstolsprocesser rörande klassificering, tullvärde, ursprung, tillståndsfrågor och särskilda förfaranden. Vi bistår även vid ansökningar om tulltillstånd, genomför internrevisioner samt granskar och optimerar varuflöden. Våra klienter är verksamma inom ett stort antal branscher och genom vårt medlemskap i Greenlane har vi tillgång till ett internationellt nätverk bestående av ledande specialister inom tullrätt och internationell handel.

Vid frågor kontakta Ulf Käll på +46 (0)733-77 41 65, ulf.kall@werks.se