Tvistlösning

WERKS biträder parter i alla former av tvistlösning inom många olika rättsområden och branscher, med särskild tonvikt på tvister inom fastighet och entreprenad, transport, energi och företagsöverlåtelser. WERKS medarbetare har biträtt i stora och komplexa tvister där utgången i flera fall har varit av avgörande betydelse för uppdragsgivarens fortsatta verksamhet. WERKS har omfattande erfarenhet av svenska och internationella skiljeföranden, inklusive verkställighets- och klanderprocesser. WERKS medarbetare utses regelbundet till skiljemän.

Vid frågor kontakta Jonas Rosengren på +46 (0)733 -77 41 70, jonas.rosengren@werks.se eller Thomas Wetterlundh på +46 (0)733‑ 77 41 69, thomas.wetterlundh@werks.se.